Triệt Lông Cherry M’white

165,000

 m’white

– Tẩy lông.

⁃ Ức chế mọc lông, lông mọc mảnh thưa hơn.

⁃ Giúp sáng vùng da sau khi tẩy lông

Chat Online